TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Thực hiện NQ 02/NQ-HĐQT ngày 05/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thương niên năm 2015. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Cty CP-ĐT-XD  Kinh doanh Nhà Bến Thành sẽ được tổ chức  vào lúc 14g 00 ngày 06/04/2015
Tại Hội trường Lầu 10 Khách Sạn Viễn Đông - Địa chỉ 275A Phạm Ngũ Lảo , P. Phạm Ngũ Lão -Q1- TP.HCM
Cập nhật ngày 23-03-2015