THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2015 Để chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2015. Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2015 (17-02-2015)
Cập nhật ngày 23-02-2015