UBCKNN chấp thuận cho Coresco tăng vốn điều lệ:

Ngày 15/10/2013 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Công ty sẽ triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ trong quý 4 năm nay.

VỐN ĐIỀU LỆ

Cập nhật ngày 20-11-2013