• Chi nhánh 1 (13-11-2013)

  276 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TPHCM
  Điện thoại: (84-8) 38.369.044
  Fax: (84-8) 39.206.846

 • Khách sạn Mê Linh (13-11-2013)

  16 Hồ Huấn Nghiệp, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  Điện thoại: (84-8) 38.272.289
  Fax: (84-8) 38.221.253