biệt thự lô C

Tin chính công ty RSS

Thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 06/04/2018. Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2017 như sau:
Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 17/09/2018.
Thời gian chi cổ tức từ ngày 20/09/2018 đến ngày 28/09/2018.
(Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)

Tin thị trường bất động sản RSS

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đang quy định mức thuế suất đối với đất ở là 0,03% và lũy tiến đối với từng phần diện tích vượt hạn mức. Trong khi đó, dự thảo Luật thuế tài sản được Bộ Tài chính đưa ra quy định áp mức thuế suất 0,3% hoặc 0,4% đối với đất ở.