Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014
 
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/04/2014 của HĐQT công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 .
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 25/04/2014, Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM. (Thông tin chi tiết xin mời xem tại mục Quan hệ cổ đông)
 
 

 

Cập nhật ngày 14-04-2014