Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013

Ngày 04/04/2013, Hội đồng quản trị công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 14 giờ, ngày 26/04/2013, địa điểm: Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM. (Thông tin chi tiết xin mời xem tại mục Quan hệ cổ đông)

 


 

Cập nhật ngày 20-11-2013