Tổng kết thi đua năm 2012

Ngày 21/01/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành đã tổ chức tổng kết thi đua năm 2012 tại Văn phòng công ty. Đến dự có Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty. Trong buổi tổng kết, Ban lãnh đạo đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua trong năm, trong đó có hai tập thể đạt danh hiệu tập thể xuất sắc và năm cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

 

Cập nhật ngày 26-11-2013