Đầu tư tài chính

        Là lĩnh vực hoạt động khá quan trọng và được phát triển từ khá lâu. Hoạt động đầu tư tài chính của Coresco nhằm đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh vào những lĩnh vực có hiệu quả hoặc có tiềm năng tăng trưởng và nhằm vào những lợi ích chiến lược đối với hoạt động của Coresco. Hoạt động đầu tư tài chính từ khá lâu nên nhiều khoản Coresco đầu tư thường là tham gia góp vốn ngay từ đầu thành lập hoặc tham gia góp vốn chiến lược.

        Một số doanh nghiệp chủ yếu mà Công ty đã tham gia đầu tư đến nay:

  • Công ty CP Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT)
  • Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
  • Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
  • Công ty CP Bến Thành – Long Hải
  • Công ty CP Bến Thành – Mũi Né
  • Công ty CP Bến Thành – Non Nước

Cập nhật ngày 02-10-2011