TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO)  được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút ngày thứ sáu 08/04/2016 . Tại Hội trường Lầu 10 Khách Sạn Viễn Đông. Địa chỉ 275 A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão , Quận 1 -TP.HCM.

Cập nhật ngày 29-03-2016