HỌ TÊN CHỨC VỤ
Ông Phan Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Đinh Lê Chiến Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hữu Thắng Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Quang Ninh Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị

 

Cập nhật ngày 02-10-2011