Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH  DOANH NHÀ BẾN THÀNH

Tên quốc tế:

BENTHANH INVESTMENT CONSTRUCTION AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

CORESCO

Logo:

Trụ sở chính:

73 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình , Q1, TP.HCM

Điện thoại:

(84-8) 38.216.243 — 38.216.893

Fax:

(84-8) 39.144.849

Website:

www.coresco.vn

Email:

coresco@coresco.vn

Vốn điều lệ:

52.000.000.000 đồng

Cập nhật ngày 01-10-2011