Nới một loạt điều kiện vay gói 30.000 tỷ

Nhiều quy định về điều kiện và đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở đã được nới rộng nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân...

 

 

 Những bất cập trong các điều kiện ràng buộc khi vay gói 30.000 tỷ đang dần được dỡ bỏ.

 

Cá nhân, hộ gia đình tới đây không cần xác nhận về điều kiện thu nhập, căn hộ mua lớn hơn 70 m2, có đất ở dưới quy định cấp phép xây dựng… vẫn có thể được vay từ gói 30.000 tỷ

Đó là những nội dung đáng chú ý trong Thông tư 18/2013 của Bộ Xây dựng vừa ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ (gói 30.000 tỷ).

Về điều kiện được vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình, ngoài các điều kiện như chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; hoặc có nhà ở chung cư nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8 m2 sử dụng/người; có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8 m2 sử dụng/người…; nay với hướng dẫn mới, Bộ quy định thêm trường hợp được vay với những trường hợp chưa có nhà ở, nhưng có đất ở, và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất ở đó nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Đối với việc xác nhận điều kiện được vay, Bộ quy định người đứng tên vay vốn hỗ trợ nhà ở thuộc các đối tượng quy định nói trên phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở và chỉ xác nhận một lần, đơn vị xác nhận phải chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận của mình.

Người đứng tên vay vốn hỗ trợ nhà ở thuộc các đối tượng quy định phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú hoặc tạm trú về thực trạng nhà ở, và phải chịu trách nhiệm việc khai báo của mình.

Mỗi hộ gia đình chỉ được vay một lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của thông tư này. Trường hợp con, cháu của chủ hộ đã lập gia đình và trường hợp ở nhờ nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú cùng với chủ hộ thì được coi là hộ gia đình độc lập và thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Đáng chú ý, theo quy định của Thông tư, các đối tượng thuộc diện được vay vốn đã quy định tại điều 2 Thông tư số 07/2013 của Bộ Xây dựng trước đây nay không bị yêu cầu phải xác nhận về thu nhập, trừ trường hợp ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của ngân hàng.

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, để được vay vốn, căn hộ mà khách hàng vay để mua phải nhỏ hơn 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, theo thông tư mới, Bộ hướng dẫn diện tích sàn căn hộ nhà ở thương mại ghi trong hợp đồng mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và khách hàng là diện tích căn hộ tạm tính theo thiết kế nhưng với quy mô nhỏ hơn 70 m2, khi hoàn công có thể thay đổi theo thực tế nhưng không vượt quá 5%.

Đối với các trường hợp đã được  UBND phường, xã cấp giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn có giá trị thực hiện.

Đối với doanh nghiệp, ngoài các đối tượng đã quy định trước đây như chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà chuyển đổi công năng… và buộc phải có đất sạch, thì này các chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội đều thuộc diện được vay gói 30.000 tỷ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

 

 

Theo Từ Nguyên

Cập nhật ngày 22-11-2013