Bất động sản cạnh tranh lãi suất với ngân hàng
Lãi suất huy động đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ấn định ở mức trần 14%/năm. ( Bùi Nhơn - Pháp Luật TPHCM - 17-10-2011)
Cập nhật ngày 17-10-2011