KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI BÁO TUYÊN TRUYỀN VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ GIỚI THIỆU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỦA THÀNH PHỐ.

 

 Thực hiện kế hoạch 01/KH-HĐTĐKT ngày 21/02/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM vế việc tổ chức Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến của Thành phố.

Thực hiện theo công văn 01/TCT-TĐKT ngày 13/32018 của Tổng Công ty Bến Thành về việc tham gia Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành triển khai kế hoạch thực hiện vận động toàn thể CNVC - LĐ trong công ty tham gia hội thi viết về những thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố trong những năm vừa qua, công tác đổi mới về phương pháp, cách làm mới trong phong trào thi đua yêu nước qua đó phát hiện , bổi dưởng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cập nhật ngày 16-04-2018